Over gamegeschiedenis.nl

Over gamegeschiedenis.nl

Gamegeschiedenis.nl is een platform voor gamegeschiedenis vanuit een Nederlands perspectief. Het heeft als doelstelling om over de Nederlandse gamegeschiedenis of vanuit een Nederlandse invalshoek te publiceren, hiermee kennis beschikbaar te stellen en anderen te inspireren om hetzelfde te gaan doen. Op deze website zal voornamelijk in de Nederlandse taal worden geschreven. Verhalen die voor een internationaal publiek interessant zijn zullen mogelijk ook in het Engels verschijnen.

Gamegeschiedenis.nl is een initiatief van Wietse van Bruggen.

About gameschiedenis.nl

Gamegeschiedenis.nl is a platform for video game history from a Dutch (Netherlands) perspective. The mission of the site is to publish and inform about Dutch game history or a Dutch perspective, and to inspire others to start doing the same. This website will mainly publish in Dutch. Stories that are of interest to an international audience will possibly get published in English as well.

Gamegeschiedenis.nl is an initiative from Wietse van Bruggen